قیمت:
(تومان)

Q888J204Y

700,000 تومان

RP00J023Y

801,000 تومان 890,000 تومان

PU100041001

2,000,000 تومان

AW-80D-1AV

2,050,000 تومان

38SVG11I

1,397,500 تومان 2,150,000 تومان

38SVG26I

1,397,500 تومان 2,150,000 تومان

38SVT26I

1,397,500 تومان 2,150,000 تومان

38SVT36I

1,397,500 تومان 2,150,000 تومان

STM5P66I

2,200,000 تومان

LTP-V300D-1A2

2,300,000 تومان

38SMG36I

1,592,500 تومان 2,450,000 تومان

38SMP36I

2,450,000 تومان

38SMT26I

2,205,000 تومان 2,450,000 تومان

28SMP25I

2,750,000 تومان

71SMN99A

2,800,000 تومان

MTP-E133L-5ED

2,950,000 تومان

49SYP36I

2,507,500 تومان 2,950,000 تومان

49SYT16I

1,917,500 تومان 2,950,000 تومان

49SYT26I

1,917,500 تومان 2,950,000 تومان

50SYG31I

1,475,000 تومان 2,950,000 تومان

52SYG21I

1,917,500 تومان 2,950,000 تومان

ساعت‌های اکونومی کژوال

ساعت مچی اکونومی کژوال

لایف‌استایل کژوال مفهوم جدیدی است که بر مبنای گرایش به راحتی و دوری از تکلف‌گرایی و قید‌وبندهای دست‌وپاگیر لایف‌استایل کلاسیک شکل گرفته است. بهترین معادل برای لایف‌استایل کژوال در فارسی، سبک‌زندگی غیررسمی است؛ در واقع سبک کژوال معنای خود را در نقض کلیشه‌ها و محدودیت‌های سبک رسمی و کلاسیک تعریف می‌کند. ساعت‌های کژوال برای زندگی و سبک پوشش روزمره مناسبند و طیف گسترده‌ای از محصولات را شامل می‌شوند، گاهی تزریق کمی روح مدرنیته در کالبد سنت‌گرای ساعت‌های کلاسیک آن‌ها را در رده‌ی ساعت‌های کژوال قرار می‌دهد، گاهی هم ساعت‌های اسپورت پلاستیکی با تلفیق رنگ‌های مدگرا، مناسب مد خیابانی شده و به رده‌ی ساعت‌های کژوال وارد می‌شوند.