قیمت:
(تومان)

UR2345AR

3,105,000 تومان 3,450,000 تومان

ES106802001

3,500,000 تومان

PNJ100

3,060,000 تومان 3,600,000 تومان

PNP100N

3,060,000 تومان 3,600,000 تومان

ES106812002

3,330,000 تومان 3,700,000 تومان

SC8057-101

3,700,000 تومان

SC8058-101

3,700,000 تومان

SC8032-709

3,750,000 تومان

SC8033-709

3,750,000 تومان

SC8053-109

3,750,000 تومان

SC8054-109

3,750,000 تومان

SC8083-109

3,750,000 تومان

SC8084-109

3,750,000 تومان

SM8086-701

3,750,000 تومان

ES103922001

3,120,000 تومان 3,900,000 تومان

SM8089-102

4,000,000 تومان

EM02P66I

4,200,000 تومان

JC1L023L0055

4,340,000 تومان

316WAD

4,350,000 تومان

332QMAAMX

4,350,000 تومان

ساعت‌های میان‌رده کژوال

ساعت مچی میان‌رده کژوال

لایف‌استایل کژوال مفهوم جدیدی است که بر مبنای گرایش به راحتی و دوری از تکلف‌گرایی و قید‌وبندهای دست‌وپاگیر لایف‌استایل کلاسیک شکل گرفته است. بهترین معادل برای لایف‌استایل کژوال در فارسی، سبک‌زندگی غیررسمی است؛ در واقع سبک کژوال معنای خود را در نقض کلیشه‌ها و محدودیت‌های سبک رسمی و کلاسیک تعریف می‌کند. ساعت‌های کژوال برای زندگی و سبک پوشش روزمره مناسبند و طیف گسترده‌ای از محصولات را شامل می‌شوند، گاهی تزریق کمی روح مدرنیته در کالبد سنت‌گرای ساعت‌های کلاسیک آن‌ها را در رده‌ی ساعت‌های کژوال قرار می‌دهد، گاهی هم ساعت‌های اسپورت پلاستیکی با تلفیق رنگ‌های مدگرا، مناسب مد خیابانی شده و به رده‌ی ساعت‌های کژوال وارد می‌شوند.