محصولات ساعت مچی

44,500,000 ریال


SNDW54P1

ساعت مچی زنانه سیکو ولاچورا مناسب برای استفاده روزمره و نیمه‌رسمی | مجهز به کرونوگراف | مقاوم در برابر آب تا فشار 10 بارومتر


جزییات
ساعت مچی زنانه SEIKO SNDW54P1

59,500,000 ریال


SFQ810P1

ساعت مچی زنانه سیکو جنرال کانسپت مناسب برای استفاده روزمره و رسمی | مقاوم در برابر آب تا فشار 5 بارومتر | ساخته‌شده با کریستال‌های درخشنده سواروسکی


جزییات
ساعت مچی زنانه SEIKO SFQ810P1

58,500,000 ریال


SNDG59P1

ساعت مچی مردانه سیکو جنرال کانسپت مناسب برای استفاده روزمره | مجهز به کرونوگراف و تاچی‌متر | مقاوم در برابر آب تا فشار 10 بارومتر


جزییات
ساعت مچی مردانه SEIKO SNDG59P1

125,000,000 ریال


SNP082P1

ساعت مچی مردانه سیکو پریمایر مناسب برای استفاده روزمره و رسمی | مکانیزم عملکرد کنتیک با دوره‌شارژ چهار سال | مجهز به تقویم هوشمند | مقاوم در برابر آب تا فشار 10 بارومتر


جزییات
ساعت مچی مردانه SEIKO SNP082P1

61,500,000 ریال


SPC168P1

ساعت مچی سیکو جنرال کانسپت مناسب برای استفاده روزمره | مجهز به کرونوگراف | مقاوم در برابر آب تا فشار 10 بارومتر


جزییات
ساعت مچی مردانه SEIKO SPC168P1

62,500,000 ریال


SRZ468P1

ساعت مچی زنانه سیکو جنرال کانسپت مناسب برای استفاده روزمره و رسمی | مقاوم در برابر آب تا فشار 3 بارومتر | ساخته‌شده با کریستال‌های درخشنده سواروسکی


جزییات
ساعت مچی زنانه SEIKO SRZ468P1

51,500,000 ریال


SRZ490P1

ساعت مچی زنانه سیکو جنرال کانسپت مناسب برای استفاده روزمره و رسمی | مقاوم در برابر آب تا فشار 3 بارومتر | ساخته‌شده با کریستال‌های درخشنده سواروسکی


جزییات
ساعت مچی زنانه SEIKO SRZ490P1


SNAA93P1

ساعت مچی مردانه سیکو ولاچورا مناسب برای استفاده روزمره و ورزشی | مجهز به آلارم، کرونوگراف و تاچی‌متر | مقاوم در برابر آب تا فشار 10 بارومتر


جزییات
ساعت مچی مردانه SEIKO SNAA93P1


SSC261P1

ساعت مچی مردانه سیکو پراس‌پکس خلبانی مناسب برای استفاده حرفه‌ای و روزمره | دارای قابلیت شارژ نوری | مجهز به کرونوگراف


جزییات
ساعت مچی مردانه SEIKO SSC261P1


SRP641K1

ساعت مچی مردانه سیکو پراس‌پکس غواصی مناسب برای استفاده حرفه‌ای و روزمره | مکانیزم مکانیکی با قابلیت شارژ اتوماتیک | مقاوم در برابر آب تا فشار 20 بارومتر


جزییات
ساعت مچی مردانه SEIKO SRP641K1


SPL049P2

ساعت مچی سیکو ورلدتایم مناسب برای استفاده روزمره | مجهز به آلارم و ساعت جهانی | مقاوم در برابر آب تا فشار 10 بارومتر


جزییات
ساعت مچی مردانه SEIKO SPL049P2


SNDD69P1

ساعت مچی مردانه سیکو جنرال کانسپت مناسب برای استفاده روزمره | مجهز به کرونوگراف و تاچی‌متر | مقاوم در برابر آب تا فشار 10 بارومتر


جزییات
ساعت مچی مردانه SEIKO SNDD69P1


SSC212P1

ساعت مچی مردانه سیکو سولار مناسب برای استفاده روزمره | دارای قابلیت شارژ نوری | مجهز به آلارم و کرونوگراف


جزییات
ساعت مچی مردانه SEIKO SSC212P1


SUP878P1

ساعت مچی مردانه سیکو سولار مناسب برای استفاده روزمره و رسمی | دارای قابلیت شارژ نوری | مقاوم در برابر آب تا فشار 3 بارومتر


جزییات
ساعت مچی مردانه SEIKO SUP878P1


SUP876P1

ساعت مچی مردانه سیکو سولار مناسب برای استفاده روزمره و رسمی | دارای قابلیت شارژ نوری | مقاوم در برابر آب تا فشار 3 بارومتر


جزییات
ساعت مچی مردانه SEIKO SUP876P1


SNDZ38P1

ساعت مچی زنانه سیکو ولاچورا مناسب برای استفاده روزمره و رسمی | مجهز به کرونوگراف | ساخته شده با صفحه پوسته صدف و نگین‌های ارزشمند الماس


جزییات
ساعت مچی زنانه SEIKO SNDZ38P1


SUT216P1

ساعت مچی زنانه سیکو سولار مناسب برای استفاده روزمره و رسمی | دارای قابلیت شارژ نوری | مقاوم در برابر آب تا فشار 10 بارومتر


جزییات
ساعت مچی زنانه SEIKO SUT216P1


SRZ402P1

ساعت مچی زنانه سیکو جنرال کانسپت مناسب برای استفاده روزمره و رسمی | مقاوم در برابر آب تا فشار 5 بارومتر | ساخته‌شده با کریستال‌های درخشنده سواروسکی


جزییات
ساعت مچی زنانه SEIKO SRZ402P1


SNAE75P1

ساعت مچی مردانه سیکو اسپورچرا مناسب برای استفاده روزمره و ورزشی | مجهز به آلارم، کرونوگراف و تاچی‌متر | مقاوم در برابر آب تا فشار 10 بارومتر


جزییات
ساعت مچی مردانه SEIKO SNAE75P1


SNAE69P1

ساعت مچی مردانه سیکو اسپورچرا مناسب برای استفاده روزمره و ورزشی | مجهز به آلارم، کرونوگراف و تاچی‌متر | مقاوم در برابر آب تا فشار 10 بارومتر


جزییات
ساعت مچی مردانه SEIKO SNAE69P1


SSC075P1

ساعت مچی مردانه سیکو سولار مناسب برای استفاده روزمره و ورزشی | دارای قابلیت شارژ نوری | مجهز به آلارم، کرونوگراف و گراسنج


جزییات
ساعت مچی مردانه SEIKO SSC075P1

  ساعت مچی زنانه SEIKO SNDW54P1

  SNDW54P1

  44,500,000 ریال

  SNDW54P1

  44,500,000 ریال
  ساعت مچی زنانه SEIKO SNDW54P1

  ساعت مچی زنانه سیکو ولاچورا مناسب برای استفاده روزمره و نیمه‌رسمی | مجهز به کرونوگراف | مقاوم در برابر آب تا فشار 10 بارومتر

  ساعت مچی زنانه SEIKO SFQ810P1

  SFQ810P1

  59,500,000 ریال

  SFQ810P1

  59,500,000 ریال
  ساعت مچی زنانه SEIKO SFQ810P1

  ساعت مچی زنانه سیکو جنرال کانسپت مناسب برای استفاده روزمره و رسمی | مقاوم در برابر آب تا فشار 5 بارومتر | ساخته‌شده با کریستال‌های درخشنده سواروسکی

  ساعت مچی مردانه SEIKO SNDG59P1

  SNDG59P1

  58,500,000 ریال

  SNDG59P1

  58,500,000 ریال
  ساعت مچی مردانه SEIKO SNDG59P1

  ساعت مچی مردانه سیکو جنرال کانسپت مناسب برای استفاده روزمره | مجهز به کرونوگراف و تاچی‌متر | مقاوم در برابر آب تا فشار 10 بارومتر

  ساعت مچی مردانه SEIKO SNP082P1

  SNP082P1

  125,000,000 ریال

  SNP082P1

  125,000,000 ریال
  ساعت مچی مردانه SEIKO SNP082P1

  ساعت مچی مردانه سیکو پریمایر مناسب برای استفاده روزمره و رسمی | مکانیزم عملکرد کنتیک با دوره‌شارژ چهار سال | مجهز به تقویم هوشمند | مقاوم در برابر آب تا فشار 10 بارومتر

  ساعت مچی مردانه SEIKO SPC168P1

  SPC168P1

  61,500,000 ریال

  SPC168P1

  61,500,000 ریال
  ساعت مچی مردانه SEIKO SPC168P1

  ساعت مچی سیکو جنرال کانسپت مناسب برای استفاده روزمره | مجهز به کرونوگراف | مقاوم در برابر آب تا فشار 10 بارومتر

  ساعت مچی زنانه SEIKO SRZ468P1

  SRZ468P1

  62,500,000 ریال

  SRZ468P1

  62,500,000 ریال
  ساعت مچی زنانه SEIKO SRZ468P1

  ساعت مچی زنانه سیکو جنرال کانسپت مناسب برای استفاده روزمره و رسمی | مقاوم در برابر آب تا فشار 3 بارومتر | ساخته‌شده با کریستال‌های درخشنده سواروسکی

  ساعت مچی زنانه SEIKO SRZ490P1

  SRZ490P1

  51,500,000 ریال

  SRZ490P1

  51,500,000 ریال
  ساعت مچی زنانه SEIKO SRZ490P1

  ساعت مچی زنانه سیکو جنرال کانسپت مناسب برای استفاده روزمره و رسمی | مقاوم در برابر آب تا فشار 3 بارومتر | ساخته‌شده با کریستال‌های درخشنده سواروسکی

  SNAA93P1

  ساعت مچی مردانه SEIKO SNAA93P1

  ساعت مچی مردانه سیکو ولاچورا مناسب برای استفاده روزمره و ورزشی | مجهز به آلارم، کرونوگراف و تاچی‌متر | مقاوم در برابر آب تا فشار 10 بارومتر

  SSC261P1

  ساعت مچی مردانه SEIKO SSC261P1

  ساعت مچی مردانه سیکو پراس‌پکس خلبانی مناسب برای استفاده حرفه‌ای و روزمره | دارای قابلیت شارژ نوری | مجهز به کرونوگراف

  SRP641K1

  ساعت مچی مردانه SEIKO SRP641K1

  ساعت مچی مردانه سیکو پراس‌پکس غواصی مناسب برای استفاده حرفه‌ای و روزمره | مکانیزم مکانیکی با قابلیت شارژ اتوماتیک | مقاوم در برابر آب تا فشار 20 بارومتر

  SPL049P2

  ساعت مچی مردانه SEIKO SPL049P2

  ساعت مچی سیکو ورلدتایم مناسب برای استفاده روزمره | مجهز به آلارم و ساعت جهانی | مقاوم در برابر آب تا فشار 10 بارومتر

  SNDD69P1

  ساعت مچی مردانه SEIKO SNDD69P1

  ساعت مچی مردانه سیکو جنرال کانسپت مناسب برای استفاده روزمره | مجهز به کرونوگراف و تاچی‌متر | مقاوم در برابر آب تا فشار 10 بارومتر

  SSC212P1

  ساعت مچی مردانه SEIKO SSC212P1

  ساعت مچی مردانه سیکو سولار مناسب برای استفاده روزمره | دارای قابلیت شارژ نوری | مجهز به آلارم و کرونوگراف

  SUP878P1

  ساعت مچی مردانه SEIKO SUP878P1

  ساعت مچی مردانه سیکو سولار مناسب برای استفاده روزمره و رسمی | دارای قابلیت شارژ نوری | مقاوم در برابر آب تا فشار 3 بارومتر

  SUP876P1

  ساعت مچی مردانه SEIKO SUP876P1

  ساعت مچی مردانه سیکو سولار مناسب برای استفاده روزمره و رسمی | دارای قابلیت شارژ نوری | مقاوم در برابر آب تا فشار 3 بارومتر

  SNDZ38P1

  ساعت مچی زنانه SEIKO SNDZ38P1

  ساعت مچی زنانه سیکو ولاچورا مناسب برای استفاده روزمره و رسمی | مجهز به کرونوگراف | ساخته شده با صفحه پوسته صدف و نگین‌های ارزشمند الماس

  SUT216P1

  ساعت مچی زنانه SEIKO SUT216P1

  ساعت مچی زنانه سیکو سولار مناسب برای استفاده روزمره و رسمی | دارای قابلیت شارژ نوری | مقاوم در برابر آب تا فشار 10 بارومتر

  SRZ402P1

  ساعت مچی زنانه SEIKO SRZ402P1

  ساعت مچی زنانه سیکو جنرال کانسپت مناسب برای استفاده روزمره و رسمی | مقاوم در برابر آب تا فشار 5 بارومتر | ساخته‌شده با کریستال‌های درخشنده سواروسکی

  SNAE75P1

  ساعت مچی مردانه SEIKO SNAE75P1

  ساعت مچی مردانه سیکو اسپورچرا مناسب برای استفاده روزمره و ورزشی | مجهز به آلارم، کرونوگراف و تاچی‌متر | مقاوم در برابر آب تا فشار 10 بارومتر

  SNAE69P1

  ساعت مچی مردانه SEIKO SNAE69P1

  ساعت مچی مردانه سیکو اسپورچرا مناسب برای استفاده روزمره و ورزشی | مجهز به آلارم، کرونوگراف و تاچی‌متر | مقاوم در برابر آب تا فشار 10 بارومتر

  SSC075P1

  ساعت مچی مردانه SEIKO SSC075P1

  ساعت مچی مردانه سیکو سولار مناسب برای استفاده روزمره و ورزشی | دارای قابلیت شارژ نوری | مجهز به آلارم، کرونوگراف و گراسنج


  اتحادیه
  logo-samandehi
  ; ;